Project information

Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě

Project Identification
ROZV/CSM30/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvořit na Masarykově univerzitě centrum vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání zdravotně postižených, garantující kromě plné integrace pohybově a smyslově postižených do výuky také vydavatelství elektronické a hmatové odborné literatury pro zrakově postižené, systematický rozvoj odborné terminologie českého znakového jazyka a metodickou činnost pro střední školy spolupracující vysoké školy i státní orgány.