Project information

Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření (SIREM)

Project Identification
VI20192022116
Project Period
7/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Návrh projektu je zaměřen na výzkum v oblasti optovláknových senzorů, scintilačních materiálů a optovláknových systémů pro detekci ionizujícího záření v kritických infrastrukturách. Výzkum bude zaměřen na detekci ionizujícího záření (radiace) v jaderných reaktorech a částicových urychlovačích se zaměřením na měření v extrémně elektromagneticky rušených polích. Návrh projektu je tak orientován na vzdálené monitorování prostor s vysokou úrovní radiace za účelem zvýšení jejich bezpečnosti provozu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info