Project information

Aplikace poznatků behaviorální ekonomie v kontextu marketingového průzkumu a marketingu na B2B trzích (B-Behavioral)

Investor logo
Project Identification
1674/2018
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
B-inside s.r.o.

Cílem projektu je přenos poznatků behaviorální ekonomie do marketingového průzkumu a marketingu na firemních (B2B) trzích. Behaviorální ekonomie staví na opuštění premisy racionálního člověka a věnuje soustředěnou pozornost psychologickým, kognitivním, emocionálním, kulturním a sociálním faktorům, které ovlivňují ekonomické rozhodování jednotlivců i institucí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info