Project information

The role of fibroblasts and FGF signaling in mammary gland development: Upgrade and finalization of publication

Project Identification
MUNI/E/0519/2019
Project Period
6/2019 - 5/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Mléčná žláza je orgán, který se skládá z funkční části tvořené větveným epitelem, a podpůrné části - stromatu, tvořeného extracelulární matrix (ECM) a mnohými buněčnými typy, včetně fibroblastů. Interakce mezi stromatem a epitelem regulují vývoj mléčné žlázy a jejich deregulace vede k poruchám vývoje a ke vzniku rakoviny prsu. V naší předchozí studii jsme ukázali, že fibroblasty mléčné žlázy jsou důležitými regulátory vývoje epitelu mléčné žlázy. V probíhající studii jsme se zaměřili na objasnění mechanismů, kterými fibroblasty regulují vývoj epitelu, a na roli signalizace fibroblastového růstového faktoru (FGF), která dosud nebyla ve fibroblastech stromatu mléčné žlázy prozkoumána. Naše výsledky, získané především z in vitro experimentů v pokročilých 3D kokulturách v kombinaci se zobrazovacími technikami, molekulárně-biologickými a histologickými metodami, ukázali, že fibroblasty a FGF signalizace ve fibroblastech regulují morfogenezi epitelu mléčné žlázy prostřednictvím tvorby a remodelace ECM, parakrinní signalizace a mechanického působení. Cílem předkládaného projektu je uskutečnění klíčových experimentů in vivo pomocí genetických myších modelů, vyžádaných recenzenty, nezbytných pro dokončení publikace v kvalitě špičky oboru vývojové biologie.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info