Project information

Podpora tvorby e-learningových materiálů pro předmět PLIN013 Překlenovací seminář (E-learning pro PLIN013)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0574/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELF pro znovuotevřený předmět PLIN013, která bude odpovídat novému sylabu. Kromě tvorby podkladů pro výuku (pdf prezentace) budou do e-learningu zahrnuty i různé doplňující materiály, odkazy a cvičení, které umožní studentům podrobněji si rozšířit znalosti předmětu nad rámec seminářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info