Project information

Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z (DIKOBRAZ)

Realizace projektu přispěje k inovaci výuky na základních školách tvorbou nových digitálních vzdělávacích zdrojů, které budou cílit na zvyšování digitálních kompetencí žáků. Naplněním záměru dojde k rozvoji digitálního vzdělávání a informatického myšlení na základních školách. Vytvořené inovativní digitální vzdělávací zdroje přispějí ke zvýšení kompetencí žáků při řešení úkolů, při nakládání s informacemi, při vytváření a sdílení obsahu, což zvýší jejich budoucí uplatnitelnost v zaměstnání.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info