Publication details

DIKOBRAZ mluví anglicky

Investor logo
Authors

ZERZOVÁ Jana PULTAR Filip

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description DVZ DIKOBRAZ mluví anglicky je interaktivní vzdělávací zdroj ve formě interaktivní mapy České republiky obsahující 14 krajů. Jednotlivé kraje jsou navázány na témata dle specifikace RVP ZV a každý z krajů obsahuje materiál na třech jazykových úrovních. Jedná se o úroveň A1, která je rozdělena do dvou úrovní (A1.1 a A1.2) a úroveň A2 – materiál tedy pokrývá učivo ZŠ. Jednotlivé kraje obsahují interaktivní cvičení různého druhu (jedná se např. o lexikální cvičení, cvičení k rozvoji čtení, gramatická cvičení, poslechová cvičení atd.), přičemž DVZ nabízí nejrůznější formy procvičování řečových dovedností, gramatiky a slovní zásoby na úrovních A1 a A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (např. cvičení typu multiple choice, drag and drop, komiksy, křížovky, vepisování volných odpovědí, řazení vět, cvičení typu true/false apod.). Slovní zásoba a gramatika zařazená do jednotlivých úrovní mapy odpovídá jazykovým úrovním A1 a A2 a rovněž obsahu RVP ZV. Nahrávky dialogů a vět byly pořízeny rodilými mluvčími (dětmi i dospělými).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info