Project information

DP5_AMANDA: Asset Management ANd DiAgnostics

Project Identification
MUNI/33/DP5/2019
Project Period
10/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
CESNET
Flowmon Networks a.s.

Cílem projektu je rozšířit sadu podporovaných protokolů v rámci nástroje pro automatickou diagnostiku o protokoly používané v oblasti průmyslových řídicích systémů (ICS). Diagnostika je založena na ručně vytvořených modelech – rozhodovacích stromech. Druhá část projektu cílí na asset management, díky kterému se zjednoduší správa zdrojů a umožní jejich mapování na monitorovaná data a metriky síťového provozu včetně příslušných metod vizualizace. Systém pro správu zdrojů umožní vygenerovat konfiguraci pro jednotlivé moduly řešení Flowmon společnosti Flowmon Networks.