Project information

DP5_AMANDA: Asset Management ANd DiAgnostics

Project Identification
MUNI/33/DP5/2019
Project Period
10/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
CESNET
FlowMon Networks, a.s.

Cílem projektu je rozšířit sadu podporovaných protokolů v rámci nástroje pro automatickou diagnostiku o protokoly používané v oblasti průmyslových řídicích systémů (ICS). Diagnostika je založena na ručně vytvořených modelech – rozhodovacích stromech. Druhá část projektu cílí na asset management, díky kterému se zjednoduší správa zdrojů a umožní jejich mapování na monitorovaná data a metriky síťového provozu včetně příslušných metod vizualizace. Systém pro správu zdrojů umožní vygenerovat konfiguraci pro jednotlivé moduly řešení Flowmon společnosti Flowmon Networks.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info