Project information
Coaching for staff professional development in education (CoDe)

Investor logo
Project Identification
CoDe 2019-1-LV01-KA201-060345
Project Period
9/2019 - 8/2022
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Education and Information Centre of Riga
National Centre for Education
Education and Teacher Training Agency
Learn Sheffield
Inspectoratul scolar judetean lasi

Cílem projektu je poznat zkušenosti partnerských zemí s využíváním koučování jako nástroje změn řízení a jako nástroje podpory spolupráce (nejen) ve vzdělávacích institucích. V průběhu projektu budou shromažďovány, analyzovány a srovnávány zkušenosti s koučováním v oblasti profesního rozvoje pracovníků a příklady dobré praxe. Tyto zkušenosti a využívané postupy při koučování budou popsány, budou organizovány návštěvy v institucích, které koučování za účelem profesního rozvoje pracovníků využívají, bude vytvořena e-kniha shrnující zkušenosti a doporučení pro kouče, učitele, vedoucí pracovníky a jiné zájemce.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info