Project information

Second World Congress of Nonlinear Analysts (WCNA-96) - presentation of results of Brno school

Project Identification
PG96319
Project Period
1/1996 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Prezentace výsledků v oblasti obyčejných diferenciálních rovnic dosažených v posledních letech řešiteli v rámci čtyř zvaných přednášek na kongresu WCNA 96, Atény, 10.-17. 7. 1996.