Project information

Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Pedagogical Competence Development Centre

Projekt Masarykovy univerzity (MU) připravovaný do výzvy OPVVV č.068 reaguje na vybrané priority Strategie vzdělávací politiky ČR a zaměřuje se zejména na zvýšení kvality reflektované pedagogické praxe studentů-budoucích učitelů na MU.

Cílem projektu je 1) rozvíjet kompetence vysokoškolských pedagogů připravujících studenty - budoucí učitele, 2) inovovat systém pedagogické praxe, 3) rozvíjet kompetence studentů, 4) vyvinout evaluační nástroje na hodnocení praxe, 5) vytvořit síť spolupracujících škol.