Informace o projektu

Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum rozvoje pedagogických kompetencí

Projekt Masarykovy univerzity (MU) připravovaný do výzvy OPVVV č.068 reaguje na vybrané priority Strategie vzdělávací politiky ČR a zaměřuje se zejména na zvýšení kvality reflektované pedagogické praxe studentů-budoucích učitelů na MU.

Cílem projektu je 1) rozvíjet kompetence vysokoškolských pedagogů připravujících studenty - budoucí učitele, 2) inovovat systém pedagogické praxe, 3) rozvíjet kompetence studentů, 4) vyvinout evaluační nástroje na hodnocení praxe, 5) vytvořit síť spolupracujících škol.