Project information

Segmentová dvourozměrná kapalinová chromatografie

Investor logo
Project Identification
GA20-21903S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vícerozměrné separace kombinující více než jeden retenční mechanismus začínají pronikat do rutinní analýzy komplexních vzorků. Nejčastějším spojením v kapalných fázích je dvourozměrná kapalinová chromatografie (2D LC). V rámci vývoje metody je nutné zaměřit pozornost na rychlost převodu jednotlivých frakcí, možné naředění vzorku a zejména rychlost separace v druhé dimenzi.

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vývoj 2D LC metody využívající v první dimenzi inline spojení segmentů chromatografické kolony. Separace probíhající na jednotlivých segmentech je následně automaticky přenesena na kolonu v druhé dimenzi s jiným separačním mechanismem. Toto experimentální uspořádání je možné popsat jako spojení planární a kolonové chromatografie.

Projekt se věnuje také využitím navrhovaného spojení ve vícerozměrných separacích malých a velkých molekul. Hlavním cílem projektu je vyvinout novou metodu pro proteomickou analýzu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info