Project information
Integrable deformations

Investor logo
Project Identification
GA20-04800S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt je zaměřen na aplikaci metod používaných v integrabilních systémech v dvou dimensionálních sigma modelech s důrazem na použití při studiu AdS/CFT holografické duality. Hlavní cíl je najít systémy, které mají exaktní řešení, a které tedy mohou přispět k detailnímu pochopení, jak holografická dualita pracuje.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info