Project information
Biogenesis and evolution of telomerase in plants

Project Identification
GX20-01331X (kod CEP: GX20-01331X)
Project Period
1/2020 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Biologie telomer patří k aktuálním výzkumným tématům vzhledem ke svým atraktivním vazbám k buněčnému stárnutí a nesmrtelnosti, stabilitě genomu a patogenezi závažných lidských onemocnění včetně rakoviny. Náš výzkum u rostlin přispěl k tomuto oboru mimo jiné pozorováním: i) vratné regulace aktivity telomerázy a jejího spřažení s buněčnou proliferací; ii) evolučních změn telomerové DNA rostlin. Mechanismy, které stojí za těmito jevy, však popsány nebyly. Lze předpokládat, že odpověď se ukrývá v nejvýznamnějším faktoru telomer – telomeráze. Nedávno jsme identifikovali templátové RNA podjednotky telomeráz napříč fylogeneze vyšších rostlin, což nejen vysvětluje pozorované evoluční změny v sekvencích telomerové DNA, ale také nám umožňuje - ve spojení se známými katalytickými podjednotkami těchto telomeráz a dalšími asociovanými proteiny - řešit proces biogeneze telomerázy u rostlin. S využitím multidisciplinárního přístupu hodláme charakterizovat specifické kroky v sestavování telomerázy se zaměřením na strukturní roli telomerázové RNA v tomto procesu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info