Project information

Project information
Partnerská spokojenost a její dopad na stabilitu partnerství

Investor logo
Project Identification
GA20-12364S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Kvalita partnerství je v průběhu druhé demografické tranzice stále důležitější pro stabilitu vztahů
i pro důsledky případného rozpadu partnerství. Je proto nezbytné studovat charakter a kvalitu
partnerství, která se rozpadají, a prozkoumat podmínky, za kterých se šťastné a nešťastné páry
rozcházejí. S ohledem na rostoucí různorodost vztahů v populaci je třeba zohlednit, jak je
asociace mezi spokojeností v partnerství a rozpadem vztahu formována kontextovými
proměnnými, jako je typ partnerství (rozlišujeme manželství a nesezdané soužití), pořadí
svazku (rozlišujeme první a následující partnerství) a životní fáze (prázdné hnízdo). Tato témata
budou prozkoumána pomocí analýz přežití na panelové složce dat z výzkumu Generations and
Gender Survey. Analýzy budou provedeny na plném vzorku zemí i zvlášť v různých sociálních
kontextech. Ukážeme, zda lze výsledky zobecnit, či zda variují napříč společnostmi.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info