Informace o projektu
Partnerská spokojenost a její dopad na stabilitu partnerství

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-12364S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Kvalita partnerství je v průběhu druhé demografické tranzice stále důležitější pro stabilitu vztahů
i pro důsledky případného rozpadu partnerství. Je proto nezbytné studovat charakter a kvalitu
partnerství, která se rozpadají, a prozkoumat podmínky, za kterých se šťastné a nešťastné páry
rozcházejí. S ohledem na rostoucí různorodost vztahů v populaci je třeba zohlednit, jak je
asociace mezi spokojeností v partnerství a rozpadem vztahu formována kontextovými
proměnnými, jako je typ partnerství (rozlišujeme manželství a nesezdané soužití), pořadí
svazku (rozlišujeme první a následující partnerství) a životní fáze (prázdné hnízdo). Tato témata
budou prozkoumána pomocí analýz přežití na panelové složce dat z výzkumu Generations and
Gender Survey. Analýzy budou provedeny na plném vzorku zemí i zvlášť v různých sociálních
kontextech. Ukážeme, zda lze výsledky zobecnit, či zda variují napříč společnostmi.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info