Project information

Centrum a periferie: proměny postkoloniální situace v románských literaturách Ameriky, Afriky a Evropy (Centrum a periferie)

Investor logo
Project Identification
GA20-14919S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Románské literatury Ameriky a Afriky nabízejí možnost nově prozkoumat postkoloniální situaci a prověřit konstanty a proměnné vývojových tendencí. Je to dáno jak variabilitou periferií, tak center, z nichž některá mají postavení semiperiferní. V tvorbě a v kritickém myšlení jsou tyto literatury zdrojem nových teoretických koncepcí překonávající postkoloniální teorie. V románských literaturách také v současnosti probíhá nová distribuce vztahů ovlivňující zpětně původní evropská centra. Analytické srovnání vývoje posledních tří desetiletí v jednotlivých areálech (Quebec, Střední a Jižní Amerika, Karibik, Maghreb, subsaharské Afrika, evropská centra) povede k vydání syntetické monografie v české verzi, která rozšíří koncepčně a metodologicky české kritické myšlení, a v anglické verzi, které bude příspěvkem pro komparatistiku a hlubší reflexi o světové literatuře.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info