Informace o projektu
Centrum a periferie: proměny postkoloniální situace v románských literaturách Ameriky, Afriky a Evropy (Centrum a periferie)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-14919S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Románské literatury Ameriky a Afriky nabízejí možnost nově prozkoumat postkoloniální situaci a prověřit konstanty a proměnné vývojových tendencí. Je to dáno jak variabilitou periferií, tak center, z nichž některá mají postavení semiperiferní. V tvorbě a v kritickém myšlení jsou tyto literatury zdrojem nových teoretických koncepcí překonávající postkoloniální teorie. V románských literaturách také v současnosti probíhá nová distribuce vztahů ovlivňující zpětně původní evropská centra. Analytické srovnání vývoje posledních tří desetiletí v jednotlivých areálech (Quebec, Střední a Jižní Amerika, Karibik, Maghreb, subsaharské Afrika, evropská centra) povede k vydání syntetické monografie v české verzi, která rozšíří koncepčně a metodologicky české kritické myšlení, a v anglické verzi, které bude příspěvkem pro komparatistiku a hlubší reflexi o světové literatuře.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 41


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info