Project information

Big data - jejich analýza a vizualizace v marketingových aplikacích (BigData&marketing)

Project Identification
MUNI/FR/1281/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem inovace je zvýšit kompetence studentů v oblasti analytické, tvůrčí práce s hromadnými daty a efektivní prezentaci výsledků. Výstupem budou dvě úlohy na zpracování dat pomocí data miningu v software SPSS Modeler a dále hypertextový studijní materiál, který bude úvodem do tvorby info grafiky a částečně i vizuální komunikace obecněji. Tyto úlohy budou využity ve cvičeních předmětu Marketingový výzkum – případové studie a Marketing. Dále pak pro samostudium v kombinované formě studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info