Project information

Aplikace informačních technologií do didaktického procesu bezpečnostních předmětů ve studijním oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (AITA)

Project Identification
MUNI/FR/1355/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Technologické inovace přinášejí nové možnosti výuky a poskytování zpětné vazby v didaktickém procesu. Výuka studentů NMgr. oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) zahrnuje modelování náročných situací (sebeobrana, první pomoc aj.) za účelem navození realistického prostředí (včetně chybování). Cílem projektu je zakoupení informačních technologií, které studentům umožní přímo zpětnou vazbu o jejich jednání, psychickém a tělesném stavu při řešení náročných úkolů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info