Project information
Inovace výukových materiálů pro studenty učitelství v oblasti řešení kázeňských problémů.

Project Identification
MUNI/FR/0978/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vytvořit didaktickou pomůcku, která bude využita primárně v předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi I a II (předmět v rámci pedagogicko-psychologického modulu společného základu absolvuje cca 800 studentů za rok). Jedná se o soubor karet s konkrétními problémovými situacemi řešící kázeň ve školní třídě. Efektivitu jednotlivých řešení definují díky zpětné vazbě vybraní učitelé experti. Projekt nabídne možnost participace studentům různých kateder Pedagogické fakulty MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info