Informace o projektu

Inovace výukových materiálů pro studenty učitelství v oblasti řešení kázeňských problémů.

Kód projektu
MUNI/FR/0978/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je vytvořit didaktickou pomůcku, která bude využita primárně v předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi I a II (předmět v rámci pedagogicko-psychologického modulu společného základu absolvuje cca 800 studentů za rok). Jedná se o soubor karet s konkrétními problémovými situacemi řešící kázeň ve školní třídě. Efektivitu jednotlivých řešení definují díky zpětné vazbě vybraní učitelé experti. Projekt nabídne možnost participace studentům různých kateder Pedagogické fakulty MU.