Project information

Rozvoj programovacej gramotnosti budúcich ekonómov v systéme MATLAB

Project Identification
MUNI/FR/1141/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cieľom tohto projektu je vytvorenie štruktúrovaných výukových materiálov, najmä komentovaných skriptov, metodických textov a súboru úloh a príkladov, pre potreby výuky práce s programovacím prostredím systému MATLAB, ktorý sa hojne využíva pri ekonometrickom modelovaní, analýze, vizualizácii a prezentácii dát. Sekundárnym cieľom je všeobecné zvýšenie programovacej gramotnosti študentov, čo využijú pri empirickom výskume spojenom s ich záverečnými prácami, ako aj v pokročilejších predmetoch.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info