Project information

Mediation training for IR (MIR)

Project Identification
MUNI/FR/1313/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cieľom projektu je zavedenie nového anglicko-jazyčného prakticky-orientovaného simulačného predmetu do magisterskej výuky na KMVES FSS. Výuka bude po teoretickej časti prebiehať formou simulácie mediácie v konfliktnom prostredí za účelom osvojenia základných princípov vyjednávania, mediácie a facilitácie. Získané znalosti a postupy zvyšujú uplatniteľnosť študentov a tvoria integrálnu súčasť praktickej skúsenosti s medzinárodným vyjednávaním a mediáciou (celosvetovo vyučovanej formou simulácií).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info