Project information

Inovace přednášky Výboje v plynech – Ukázka základních typů bariérových výbojů

Project Identification
MUNI/FR/1080/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovace přednášky F3180 Výboje v plynech. Cílem projektu je doplnit přednášku o názorné ukázky dielektrických bariérových výbojů. Zatraktivní se tak vzdělávání v oboru fyzika plazmatu a elektrických výbojů. Výstup projektu bude možné využívat nejenom ve výuce, ale i pro prezentační účely na akcích pořádaných pro propagaci studia a vědy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info