Project information

Sbírka vzorových datových analýz k předmětu Lineární statistické modely I (SBLSMI)

Project Identification
MUNI/FR/1211/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je publikace pro Elportál MU obsahující vzorové analýzy dat v softwaru R, včetně komentovaných kódů, výstupů z programu a interpretace výsledků v českém i anglickém jazyce. Pokrytá témata budou odpovídat náplni kurzu M5120 Lineární statistické modely I. Účelem publikace je zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů na trhu práce v situaci, kdy v průmyslu i v aplikovaném výzkumu roste poptávka po kvalitně věcně i jazykově připravených datových analyticích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info