Project information
Inovace předmětu S1004 Methods for structural characterization of biomolecules (Inovace předmětu S1004)

Project Identification
MUNI/FR/1258/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zaměřuje na inovaci anglicky vyučovaného předmětu S1004 Methods for structural characterization of biomolecules. Výstupem bude předmět s rozšířeným obsahem odrážejícím komplexní stav současného vědeckého poznání. Kombinace nově zařazených metod a laboratorních cvičení spolu s důrazem na jejich vzájemnou provázanost povede nejen k rozšíření znalostí studentů, ale i ke zlepšení jejich schopností sdělovat vlastní experimentální poznatky ve formě závěrečných prací či vědeckých publikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info