Project information

Podpora doktorandských studentů v rozvoji informační gramotnosti a akademických dovedností

Project Identification
MUNI/FR/1135/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt rozvíjí informační gramotnost a akademické dovednosti doktorandských studentů. Pomocí praktických seminářů a workshopů si studující rozvinou schopnosti pro práci s informacemi vhodné pro publikační činnost, vystupování na konferenci a hodnocení
elektronických informačních zdrojů. Projekt počítá se zapojením externích expertů z České republiky. Důraz je kladen na udržitelnost projektu, který je koncipován jako semestrální soubor workshopů a seminářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info