Project information

Neurozobrazovací a neuromodulační metody v psychiatrii (ImgModPsych)

Projekt se zaměřuje na využití neurozobrazovacích a neurostimulačních metod ve výzkumu neurálních korelátů duševních onemocnění a ve vývoji nových možností v léčbě duševních poruch. Konkrétně se projekt výzkumem elektrofyziologických korelátů duševních poruch (zejména ADHD a hraniční porucha osobnosti) a neuroanatomických a metabolických korelátů malnutrice v mozku u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální anorexie), vývojem metody real-time fMRI neurofeedbacku (např. pro využití v tréninku emoční regulace u pacientů s poruchami regulace emocí), novými aplikacemi repetitivní transkraniální magnetické stimulace (konkrétně u pacientů s ADHD) a dále také vývojem on-line možností distribuce programů na podporu duševního zdraví.