Project information
Diagnostika nozokomiálních infekcí a možnosti jejich prevence a terapie (DNIMJPT)

Project Identification
MUNI/A/1237/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na detekci patogenní kvasinky patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.), a to včetně za nízce patogenních agens, jako je Cutibacterium (Propionibacterium) acnes. Projekt řeší komplexně problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Zásadní pro správnou diagnostiku je též odlišení od možných kontaminant. Zaměřuje se na zhodnocení úlohy těchto agens na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů a nových antimikrobiálních látek.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info