Informace o projektu

Diagnostika nozokomiálních infekcí a možnosti jejich prevence a terapie (DNIMJPT)

Kód projektu
MUNI/A/1237/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na detekci patogenní kvasinky patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.), a to včetně za nízce patogenních agens, jako je Cutibacterium (Propionibacterium) acnes. Projekt řeší komplexně problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Zásadní pro správnou diagnostiku je též odlišení od možných kontaminant. Zaměřuje se na zhodnocení úlohy těchto agens na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů a nových antimikrobiálních látek.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info