Project information

Fyzikální parametry a ovlivnění strategie chirurgické léčby u komplikovaných operací II

Project Identification
MUNI/A/1195/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním smyslem projektu je zavedení a využívání nových technologií a predikce komplikací u rizikových výkonů a tím maximální úspěšnost chirurgických operací. Projekt pokračuje z minulého roku