Project information

Vyhodnocení transformačních procesů – kritéria komparace

Project Identification
MUNI/A/1067/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt specifického výzkumu se věnuje ekonomické transformaci v postsocialistických zemích. Jednotlivé kroky transformační politiky byly do značné míry podobné, lišící se v parametrech, nikoliv věcně. Srovnání úspěšnosti jejich implementace je tedy žádoucí jak z ekonomického, tak z hospodářsko-politického hlediska. Seriózní srovnání je nicméně možné pouze na základě přesně definovaných kritérií. Cílem projektu je tedy získat soubor takových znaků a měřítek, které umožní multikriteriální hodnocení hospodářské politiky provedené v tranzitivních ekonomikách.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info