Project information
Trh s novými osobními automobily v České republice a jeho soutěžně-ekonomické aspekty

Project Identification
MUNI/A/1106/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Česká republika je po Slovensku druhou zemí v EU s nejvšší produkcí osobních automobilů na obyvatele. Zároveň je to osmý největší trh v EU pro osobní automobily z pohledu poptávky. Oba dva trhy mají navíc neobvyklou a jedinečnou oligopolní strukturu s vysoce asymetrickými tržními podíly ve prospěch tržního lídra. Taková konstalace vytváří jedinečné soutěžně-ekonomické prostředí s interakcemi, které ve výzkumu doposud nebyly adresovány. Cílem tohoto projektu je provést komplexní analýzu soutěžně-ekonomických aspektů trhu s novými automobily v České republice. Pro dosažení tohoto cíle se budeme zabývat zejména následujícím:

(a) Odhadem poptávky po osobních autech;
V souvislosti se stanovením poptávky po osobních autech se zaměříme i na regionální aspekty poptávky po osobních autech a také na odhad elasticity

(b) Stanovením relevantního trhu, či relevantních trhu v souvislosti s prodejem nových osobních aut
V souvislosti se stanovením relevantního trhu se zaměříme i na stanovení tržních podílů jednotlivých soutěžitelů na daných trzích;

(c) Simulací spojení vybraných soutěžitelů na daném trhu;

(d) Analýzou dalších specifických aspektů trhu s novými osobními automobily v České republice (např. hranice produkčních možností jednotlivých soutěžitelů).
Předpokládaným výsledkem projektu potom bude working paper a příprava na publikaci v odborném časopise.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info