Project information

Inovace seminární výuky předmětu IB031 Úvod do strojového učení (ML@FI)

Project Identification
MUNI/FR/1268/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je zkvalitnění koncepce a praktické výuky v seminárních skupinách předmětu IB031 Úvod do strojového učení na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V rámci projektu dojde k vytvoření nové koncepce cvičení a vytvoření výukových materiálů, díky kterým absolventi kurzu získají cenné zkušenosti a metodologické návyky pro uplatnění v praxi v oblasti strojového učení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info