Project information
Nabídková řízení II

Project Identification
MUNI/A/0810/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Problémy fungování tržního mechanismu se zvláště projevují ve specifických odvětvích. Jedním z nich je doprava: dopravní trhy jsou silně koncentrované a charakteristická je i přítomnost externalit. Stát a kraje z velké části železniční dopravu financují (objednávají přes 90 % přepravních výkonů). V systému konkurence o trh musí být v podmínkách soutěže předem velmi pečlivě specifikována řada parametrů formujících budoucí trh, na němž je cena za přepravu jen odvozenou nebo dokonce předem stanovenou kategorií. Specifika dopravního trhu přitom mohou dobrou funkci tržního mechanismu omezit nebo dokonce znemožnit. Stranou, která má na podobě železniční dopravy rozhodující vliv, je objednatel, tedy ten subjekt, který veřejnou železniční dopravu objednává a z velké části ji také hradí. Výrazně se zde tedy oslabuje role trhu. Na straně poptávky totiž nestojí cestující, ale objednatelé a na nich je, jaké stanoví parametry. Samozřejmou zásadní podmínkou správného nastavení těchto parametrů je přitom znalost preferencí cestujících i možností dopravců.
V současné době některé kraje vypisují nabídková řízení na zajištění železniční dopravy. Projekt je zaměřený na výzkum faktorů, které ovlivňují intenzitu soutěže v nabídkových řízeních, a analyzuje jejich efektivitu. Hlavní metodou budou expertní rozhovory se zástupci objednatelů. Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu č. 0903/2018 Nabídková řízení, který se soustředil na analýzu poptávky po přepravních službách. Tento projekt se zaměřuje na nabídku dopravních služeb, a tak doplňuje předchozí projekt.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info