Informace o projektu

Informace o projektu
Nabídková řízení II

Kód projektu
MUNI/A/0810/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Problémy fungování tržního mechanismu se zvláště projevují ve specifických odvětvích. Jedním z nich je doprava: dopravní trhy jsou silně koncentrované a charakteristická je i přítomnost externalit. Stát a kraje z velké části železniční dopravu financují (objednávají přes 90 % přepravních výkonů). V systému konkurence o trh musí být v podmínkách soutěže předem velmi pečlivě specifikována řada parametrů formujících budoucí trh, na němž je cena za přepravu jen odvozenou nebo dokonce předem stanovenou kategorií. Specifika dopravního trhu přitom mohou dobrou funkci tržního mechanismu omezit nebo dokonce znemožnit. Stranou, která má na podobě železniční dopravy rozhodující vliv, je objednatel, tedy ten subjekt, který veřejnou železniční dopravu objednává a z velké části ji také hradí. Výrazně se zde tedy oslabuje role trhu. Na straně poptávky totiž nestojí cestující, ale objednatelé a na nich je, jaké stanoví parametry. Samozřejmou zásadní podmínkou správného nastavení těchto parametrů je přitom znalost preferencí cestujících i možností dopravců.
V současné době některé kraje vypisují nabídková řízení na zajištění železniční dopravy. Projekt je zaměřený na výzkum faktorů, které ovlivňují intenzitu soutěže v nabídkových řízeních, a analyzuje jejich efektivitu. Hlavní metodou budou expertní rozhovory se zástupci objednatelů. Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu č. 0903/2018 Nabídková řízení, který se soustředil na analýzu poptávky po přepravních službách. Tento projekt se zaměřuje na nabídku dopravních služeb, a tak doplňuje předchozí projekt.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info