Project information

Nová regionální geografie – geografie v souvislostech (NoReG)

Project Identification
MUNI/FR/0910/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovovat povinné předměty Ze0170 a Ze0171 Regionální geografie světa 1 a 2 (RG), které byly zařazeny v nově akreditovaném stud. programu, na místo tradičních, popisným způsobem vyučovaných RG kontinentů. Dosud používaný způsob je v západních zemích překonaný. Používán je tematický, problémově zaměřený přístup, který posiluje aktivní zapojení studentů a reflektuje prostřednictvím témat aktuální dění ve společnosti. Materiál bude obsahovat 10 témat pro výuku RG.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info