Project information
Výzkum proměn geografických procesů a vztahů v prostoru a čase (Progeo)

Project Identification
MUNI/A/1356/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt věcně navazuje na aktivity specifického výzkumu v roce 2019 zaměřené na komplexní průzkum geografického prostředí planety Země. Výzkumné téma klade důraz na sledování, zdůvodnění a znázornění změn geografického prostředí odehrávajících se v různých prostorových a časových měřítkách. Jednotícím prvkem je zájem o proměnlivost environmentálních a socioekonomických procesů a jejich vlivů na utváření geografických struktur a vztahů. Projekt respektuje a současně integruje širší oblasti geografického výzkumu a výuky – fyzickou geografii, sociální geografii a kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země. Přesahy dílčích projektových témat řešených jednotlivými výzkumnými skupinami přispívají k interdisciplinaritě a vnitřní soudržnosti komplexně orientovaného projektu.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info