Project information

Tutorování univerzitních online kurzů v oblasti informační gramotnosti a rozvoj distančních forem výuky (Tutor)

Project Identification
MUNI/FR/1226/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu TUTOR je poskytnutí praxe studentům v inovativních metodách výuky – distančních otevřených online kurzech. Studenti transformují v rámci předmětu Tutorování univerzitních online kurzů existující online kurzy informační gramotnosti pro potřeby cílové skupiny v rámci Celoživotního vzdělávání. Kurzy budou v rámci projektu realizovány a tutorovány studenty s podporou vyučující. Výsledky přinesou univerzitě cenné poznatky o realizaci ryze distančních forem výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info