Project information

Struktura, elektronová struktura a optická odezva pokročilých materiálů IX

Nejvýznamnější součástí vědecké činnosti pracovníků ÚFKL PřF, studentů specializace Fyzika kondenzovaných látek doktorského studijního programu Fyzika a studentů specializace Fyzika kondenzovaných látek magisterského studijního programu Fyzika je výzkum struktury (uspořádání atomů), elektronové struktury (chování souboru elektronů) a optické odezvy (reakce na elektromagnetické pole) vybraných pokročilých materiálů. Je zaměřen na určení a obvykle též objasnění vlastností těchto materiálů zajímavých v kontextu základního výzkumu a v některých případech též z hlediska potenciálních aplikací v nedaleké budoucnosti a na vývoj příslušných měřicích a výpočetních metod. Cílem projektu je uskutečňovat tento výzkum se zapojením studentů i v roce 2020, zejména v následujících oblastech: (a) polovodičové nanostruktury; (b) technologicky významné objemové polovodiče; (c) oxidy přechodových kovů, zejména kuprátové supravodiče, oxidy se silnou spin-orbitální vazbou a oxidové multivrstvy; (d) topologické izolanty; (e) organické polovodiče.