Project information
Geologické procesy Českého masivu a Západních Karpat (Geoproc)

Project Identification
MUNI/A/1479/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je podpora aktivního zapojení studentů do výzkumných témat, na která se Ústav geologických věd dlouhodobě specializuje, zejména v oblasti Českého masivu a Západních Karpat. Jedná se o výzkumná témata zahrnující: Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací, včetně krystalochemie jednotlivých fází - Chování geochemicky a ekonomicky významných prvků v různých geologických prostředích (se zaměřením na REE, U a Th) - Hydrotermální alterace a mobilita prvků v hydrotermálních podmínkách - Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí s geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností- Aplikovaná geologie - Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info