Project information

Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 4 (SV2020)

Tento projekt cílí na podporu výzkumné práce studentů magisterského studijního programu Experimentální biologie, studijního směru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a studentů doktorského studijního programu Biologie v oboru Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Projekt umožní částečné financování nákladů spojených s řešením závěrečných prací studentů, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu těchto prací. Přidělené finanční prostředky budou využity pro nákup chemikálií a spotřebního materiálu pro provádění studentských experimentů i pro prezentaci získaných výsledků na konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí. Díky projektové podpoře zvýšíme úroveň experimentálního výzkumu studentů magisterského i doktorského studia.

Publications

Total number of publications: 3