Project information

Diagnostika a modelování plazmatu 3

Předkládaný projekt je zaměřen zejm. na podporu studentů především magisterského a doktorského stupně studia oboru Fyzika plazmatu. Cílem projektu je podpořit práci publikačně aktivních studentů, a to formou stipendií, u studentů se předpokládá také jejich větší zapojení do vědecko-výzkumných aktivit Ústavu fyzikální elektroniky (dále jen Ústav) a Centra výzkumu a vývoje plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav dlouhodobě zabývá (dále jen Centrum). Prostřednictvím projektu dojde dále k zajištění experimentálního a dalšího potřebného vybavení a dále i k podpoře účasti studentů na konferencích. Hlavní zaměření projektu bude rozvíjeno v oblasti diagnostiky a modelování plazmatu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info