Project information

Inovací dendrologické výuky k rozvíjení dovedností učitelů přírodopisu

Project Identification
MUNI/FR/1117/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Poznávání a určování dřevin patří k dovednostem, které by měli učitelé přírodopisu mít. Rozsah botanického učiva neumožňuje věnovat se této problematice podrobněji v Systému vyšších rostlin. Tyto dovednosti studenti mohou získat ve dvou volitelných dendrologických předmětech. Pro jejich efektivnější osvojování je třeba zvýšit podíl samostatné práce, např. nácvikem určování dřevin pomocí různých určovacích pomůcek. Inovací studenti posílí své dovednosti a zjistí, které pomůcky lze použít na ZŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info