Project information
Inovace výuky předmětu Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 v rámci studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy k posílení přírodovědné a polytechnické gramotnosti studentů

Project Identification
MUNI/FR/0953/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 je povinným předmět oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol dle akreditace 2016. Inovace tohoto předmětu si klade za cíl posílení konstruktivistického přístupu ve výuce, prohloubení přírodovědné a polytechnické gramotnosti jakož i změnu postojů studentů k přírodním vědám. V souladu s těmito cíli projektu budou vytvořeny inovované metodické opory včetně studijních textů, pracovních listů a souborů didaktických pomůcek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info