Informace o projektu

Inovace výuky předmětu Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 v rámci studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy k posílení přírodovědné a polytechnické gramotnosti studentů

Kód projektu
MUNI/FR/0953/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 je povinným předmět oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol dle akreditace 2016. Inovace tohoto předmětu si klade za cíl posílení konstruktivistického přístupu ve výuce, prohloubení přírodovědné a polytechnické gramotnosti jakož i změnu postojů studentů k přírodním vědám. V souladu s těmito cíli projektu budou vytvořeny inovované metodické opory včetně studijních textů, pracovních listů a souborů didaktických pomůcek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info