Project information

Inovací předmětu Antropologie pro učitele k prvenci obezity a skryté obezity ve školách (INAPUPO)

Project Identification
MUNI/FR/0903/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Inovací náplně povinného předmětu Antropologie pro učitele dojde k posílení praktické výuky v dovednostech hodnocení stavu výživy a pohybové aktivity jedinců v návaznosti na celospolečenský alarmující nárůst skryté obezity u dětí a dospívajících, která není pouhou aspekcí rozpoznatelná. Představuje však naprosto stejné zdravotní riziko jako klasická obezita. Proškolení budoucích učitelů v těchto antropologických měřeních pomůže rozšířit povědomí o tomto riziku na ZŠ a zavádět účinnou prevenci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info