Project information
Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

Project Identification
DG20P02OVV015
Project Period
3/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Research Institute of Amelioration and Protection of Soil
T. G. Masaryk Water Research Institute

Cílem projektu je popis vývoje a dokumentace stávajícího stavu závlahových soustav a objektů jako součásti kulturního dědictví, identifikace zajímavých a cenných objektů a posouzení jejich možného budoucího využití. V rámci dokumentace stavu objektů budou využity i moderní technologie leteckého snímkování pro modelování 3D objektů. Další část je věnována závlahovému průmyslu, vývoji a produkci závlahových zařízení v Československu a dále v Česku, osud s tím spojených továren, co zůstalo zachováno a v jaké podobě, zpracování a katalogizace archivních materiálů a jejich zařazení do specializované veřejné databáze. Dalším cílem projektu je popularizace problematiky závlah - v kontextu klimatické změny (výstava s katalogem, výukové a vzdělávací materiály pro školy a neziskové organizace a webová mapová aplikace pro širokou veřejnost).
Projekt naplňuje specifický cíl programu 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info